düşmənanə

düşmənanə
f. düşmən kimi; düşməncəsinə

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • düşmənanə — z. və sif. <fars.> Düşməncəsinə. Gətirilən xəbərlərin əsasını Fəxrəddinin Əmirə qarşı hazırladığı düşmənanə hərəkət təşkil edirdi. M. S. O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ürək — is. 1. İnsanda qan dövranının, döş boşluğunun sol tərəfində yerləşən əzələli kisə şəklində mərkəzi orqanı; qəlb. Ürəyin döyünməsi. Ürək xəstəliyi. // Döşün qol tərəfində həmin orqanın üstündəki yer. Ürəyini tutmaq. – Bibixanım əlini ürəyinin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dünya — is. <ər.> 1. Bir küll olaraq maddənin bütün formalarının məcmusu; kainat. Dünyanın əmələ gəlməsi. 2. Yer kürəsi, yer üzü, aləm. Dünyanın qitələri. Dünyanı dolaşmaq. Dünyada elə bir qüvvə yoxdur ki, bizə qalib gəlsin. – Bütün dünyanı gəzsən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • səs — is. 1. Qulağa gələn, eşidilən səda; eşitmə orqanının qavradığı şey; ün, səda. Uzaqdan səs gəlir. Zurna səsi. Top səsi. – Həyətdə Cəfər əminin fiti və tənbəl tənbəl atılan addımlarının səsi eşidilirdi. H. N.. // Danışma, oxuma, qışqırma və s.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dərbədər — sif. <fars.> Qapı qapı gəzən, avara, yurdsuz; ev eşiyindən, yerindənyurdundan avara düşmüş. // Zərf mənasında. Ey dərbədər gəzib ürəyi qan olan çocuq! Bir loğma nan üçün gözü giryan olan çocuq! M. Ə. S.. Dərbədər düşmək (olmaq) – qapı qapı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qonmaq — f. 1. Yuxarıdan, havadan enərək bir şey üzərində oturmaq, dayanmaq; enmək. Sərçələr söyüd ağacına qondular. – Pendir ağzında bir qara qarğa; Uçaraq qondu bir uca budağa. M. Ə. S.. Bir qaya başına qartal qonaraq; Dayanmış yenə də sakit vüqarla! S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sərmək — f. 1. Bir şeyi qurumaq üçün ip və s. üzərinə salmaq. Xalçaları yuyub sərmək. – Qız anasının yuduğu paltarları sərmək üçün dam üstünə çıxmışdı. Ə. M.. // Qurutmaq üçün meyvəni və s. ni bir şeyin üzərinə nazik qat şəklində tökmək, yaymaq. Nanəni… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • it-bat — düşmək – itmək, yoxa çıxmaq, yox olmaq. İt bat eləmək – yox etmək, aradan götürmək, məhv etmək. Qarı qollarını çırmalayıb, Məlik vəzirin arvadını doğuzdurdu, gördü ki, bu bir oğlan doğdu ki, eynən Yusifi Kənan. İstədi uşağı it bat eləyə, baxıb… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəmfürsət — sif. <fars. kəm və ər. fürsət> Tündxasiyyət, tündməcaz, tez özündən çıxan, kəmhövsələ. Kəmfürsət adam. – <Amaliya> Otellodan əhvalı bilib, başlayır onu danlamağa və ağzına gələn sözləri kəmfürsət ərəbin haqqında söyləməyə. F. K..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ləçək — is. 1. Ağdan, çitdən, ipəkdən və s. dən üçkünc qadın baş örtüyü. Nəhayət <Gövhər> . . ləçəyini açıb qulaqlarının və qaşının üstündən çəkdi. Ə. Ə.. 2. bot. Çiçək tacında olan yarpaq, gül yarpağı. Dağgülünün çiçəkləri; Nanələrin ləçəkləri;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”